Rubriigid
Üritused Uued üritused

21.05.2023 Ujumisvõistlus “Rõõmus hüljes”

Ujume Koos ujumiskool korraldas 21.05.2023 Laagri ujulas ujumisvõistluse  “Rõõmus hüljes”.

Meie võistluste eesmärgiks oli anda lastele positiivne võistluskogemus. Võistluste korraldamisel lähtusime Norra kuni 12 aastaste laste võistlemise põhiprintsiipidest. Võistluste põhifookuses oli positiivne kogemus, lapse individuaalne areng ning pingutus. Võistlustel said lapsed ujuda distantsi ajale, kuid me ei jaganud kohti ega pannud laste tulemused pingeritta. 

Ettevalmistus võistlusteks algas varakult. Alguses selgitasid treenerid lastele, milline saab olema meie võistlus ning seadsid iga lapsega individuaalseid eesmärke. Võistlustel õppisid lapsed, kuidas tulla toime närvipingega, kuidas toetada teisi võistlejaid, millal ja mida teha soojendusel, kuidas ja millal minna starti, mida teha peale distantsi sooritamist jne. 

Peale võistlust sai iga laps personaalset tagasisidet oma soorituse kohta. Lapsed, kes esialgu ei soovinud võistelda said teistele kaasa elada, olla treeneritele abiks ning peale võistlust arvasid, et järgmisel võistlustel tulevad ka starti. 

Oleme südamest tänulikud meie vanematele kes aitasid korraldada võistlusi! Tänu teile said treenerid keskenduda lastele ning võistlus sujus suurepäraselt!

Samuti täname Saue Valda kes toetas võistlusi “Rõõmus hüljes” rahaliselt.

X