Meist

Me usume, et õppimine on inimese jaoks kõige suurem nauding. Meie lapsed väärivad kõige paremat ja kaasaegsemat õpet. Anname lastele positiivseid emotsioone ujumisõpetusest ning spordi harrastamisest. Meie suurim eesmärk on luua lapse ja vee vahelist sõprust, mis jääks kestma elu lõpuni.

Ujumiskool pakub Beebi ja väikelaste ujumist koos vanemaga, ujumiskursuseid lastele ja noortele, ujumiskursuseid täiskasvanutele ning ainsana Eestis ka veeohutuse hobirühma tunde. Lisaks viime läbi eratunde, liikumistunde õues ning pakume lasteaedadele ja koolidele veeohutusteadmiste eritunde

Oleme veendunud, et just eelkoolieas saame kõige rohkem kujundada laste suhtumist ning arusaama maailmast. Usume, et sama tähtis kui veega sõbraks saamine on õpetada lastele austama vett ning anda neile teadmisi veeohutusest, enesepäästmisest ning tulevikus ka teiste inimeste päästmisest veest.

Just seetõttu korraldame kaks korda aastas (sügise lõpus ning suve alguses) kõikidele meie ujumiskooli lastele veeohutuse tunde, kus tutvustame lastele veeohutusalaseid teadmisi ja oskusi. Tunnis käsitleme selliseid teemasid nagu päästevest ja selle kasutamine, päästevestiga vees edasi liikumine, orienteerumine, veest välja tulek ja vette sisenemine. Toimetulek külmas vees, abivajaja märkamine, abikutsumine, abistamine vastavalt eale ja võimalustele ning tundmatus kohas vette minek. Samuti arutame Päästeameti poolt välja töötatud teemakaartide abil selliseid teemasid nagu basseini ohutus ning ohutus veekogus ja selle ääres. Tund on mänguline ning vastab laste eale.

Registreeri oma laps tundi, et ka tema saaks osa meie vahvatest tundidest!

Tekkis küsimus?
X