Väike vetelpäästja hobirühma tunnid (7-12a)

Soovime anda 7-12 aastastele lastele vee kompetentsust, mis koosneb heast ujumisoskusest, veeohutusalastest teadmistest ning vetelpääste oskustest.

Meie põnevad “Väike vetelpäästja” tunnid keskenduvad alguses ujumistehnika õppele. Meie eesmärgiks on õpetada lastele ujumist selliselt, et nad suudaksid läbida pikemaid vahemaid minimaalse jõu kuluga. 

Samaaegselt tehnikaõppega tutvustame lastele veeohutusalaseid teadmisi ning teeme praktilisi ülesandeid basseinis. Käsitleme oma tundides selliseid teemasid nagu erinevad päästevestid ja nende kasutamine, päästevestiga vees edasi liikumine, orienteerumine, veest välja tulek ja vette sisenemine. Toimetulek külmas vees, tundmatus kohas vette minek, talveohutus, abivajaja märkamine, abikutsumine. Räägime erinevatest veekogudest ning millega peab kindlasti arvestama kui nendes ujuda.

Kui laps on omandanud piisava ujumisoskuse siis tutvustame erinevaid päästmise võtteid, mis vastavas oskustele ja vanusele. Tunnid on mängulised ning vastavad laste eale. Tunde viivad läbi ujumistreenerid, kes on läbinud vastava väljaõpe Eesti Vetelpääste Seltsi poolt.

Registreerida saab siin.